“Energieakkoord” Hoe zat het ook alweer

De laatste tijd is er veel te doen rondom het Energieakkoord. Afgelopen week nog, toen het kabinet de miljoenennota presenteerde. Er wordt te weinig gedaan om de doelstellingen te halen is vaak het devies. Maar wat stond er ook alweer precies in het energieakkoord? En waar komt het vandaan?

Het begon allemaal met het Kyoto-protocol in 1997. (Dit protocol is een uitwerking van het Klimaatverdrag (United Nations Framework Convention on Climate Change) uit 1992.) Alle EU-lidstaten en nog 164 andere landen beloofden de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met acht procent te verlagen ten opzichte van 1990. Het Kyoto Protocol zou eindigen in 2012, maar is tijdens de klimaatconferentie in Doha verlengd tot 2020. .

Op 6 september 2013 heeft Nederland het protocol vertaald naar het Energieakkoord voor duurzame groei en ruim veertig organisaties hebben zich aan het akkoord verbonden. In dit akkoord staan afspraken over hoe verduurzaming van de energiehuishouding in Nederland gaat plaatsvinden.

Hoe staat het nu met het Energieakkoord.
Nederland beloofde als onderdeel van de EU om 6 procent minder CO2-uitstoot te bewerkstelligen tussen 2008 en 2012. Dat doel werd met gemak gehaald, vooral omdat de uitstoot van andere schadelijke stoffen flink werd verminderd. Maar aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen is niets structureels gedaan. Dat de uitstoot daalde, was bovendien deels te danken aan de economische crisis.

dirty-industry-stack-factory

Waarom doet Nederland niets structureels?
In 2007 kwam de toenmalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Jacqueline Cramer (PvdA) met een ambitieuzer plan dan de doelstellingen uit het Kyoto-protocol. In haar plan, Schoon & Zuinig, zette ze in op maar liefst 30 procent minder CO2-uitstoot, 2 procent minder energieverbruik en 20 procent duurzame energie opwekken in 2020. Er kwam alleen in de praktijk maar weinig van terecht omdat het kabinet Balkenende IV viel.

Met het aantreden van het kabinet Rutte I kwam aan veel ambitie een eind. Rutte zei dat hij zich aan de Europese eisen zou houden en verder niets. Dat veranderde pas toen werkgevers, werknemers, de overheid en milieuorganisaties in 2013 onder leiding van de Sociaal Economische Raad het heft in eigen handen namen en het Energieakkoord sloten.

En hoe nu verder?
Volgens de Nationale Energieverkenning bevindt Nederland zich op het gebied van energievoorziening op een kantelpunt. Dankzij het Energieakkoord neemt het aandeel van duurzame energie toe, net als de energiebesparingen. Het energieverbruik daalt, maar die daling neemt wel af, net als de daling van de uitstoot van broeikasgassen. Op het gebied van het terugdringen van CO2-emissies halen we de doelstelling voor 2020 en ook het Europese energiebesparingsdoel gaan we waarschijnlijk wel halen. Maar om de energiebesparingsafspraak van 100 petajoule uit het Energieakkoord te halen zijn extra maatregelen nodig.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.