Disclaimer voor wm3energie.nl

WM3 Energie B.V. (Kamer van Koophandel: 60482699), hierna te noemen WM3, verleent u hierbij toegang tot www.wm3.energy en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

WM3 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

Beperkte aansprakelijkheid
WM3 spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van WM3.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WM3. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WM3, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.