Een duurzaam bedrijf met energieadvies op maat

WM3 geeft je een totaaloplossing en dat begint bij goed advies op duurzame energie. Wil je weten hoe je bedrijf er voor staat? Of wil je de verplichtingen die de overheid de komende jaren door gaat voeren voor zijn? Met ons advies in de vorm van een Duurzaam Energieplan weet je precies wat jij kunt doen om bij te dragen aan een duurzaam bedrijfsleven en kun je direct kosten besparen.

Het Energieplan is een weergave van je huidige kansen en mogelijkheden. Ieder bedrijf is anders en vraagt om een specifieke aanpak. Het Duurzaam Energieplan is een nulmeting van je bedrijf. Het geeft aan waar je nu staat en wat de mogelijkheden zijn en houdt daarbij rekening met de erkende maatregelen. We hebben een uitgebreide en een korte versie. De korte versie geeft je een indicatie van waar je aan moet denken qua inve

stering en terugverdientijden.

Begin met een voorsprong en bepaal je nulpunt met het duurzame energieplan

De uitgebreide versie behandelt de volgende punten:

Bewustwording en gebouwbeheer

Verlichting

Duurzame opwek

Isolatie

Warmte en koude

Mobiliteit.

Duurzaam advies is kostenbesparend en wettelijke maatregel

Naast een korte en een lange versie is het ook mogelijk om voor grote ondernemingen een Energie Audit te doen in het kader van de Europese Energie-Efficientie richtlijn (EED). We houden rekening met erkende maatregelen en het bevat een plan waarbij verduurzamen een onderdeel wordt van je bedrijfsvoering. Ook behoord een uitgebreid meerjarenplan tot de mogelijkheden. Deze scan voldoet aan de gestelde eisen van de overheid in het kader van de Wet Milieu Beheer. Wil je weten voor welke bedrijven dit geldt en wat een Energie Audit inhoudt? Klik hier.

Het is slim om als bedrijf nu alvast advies aan te vragen omdat ruim 100.000 bedrijven het komend jaar gedwongen worden om energie te besparen. De overheid wil na 25 jaar de Wet milieubeheer handhaven. In die wet staat dat je als bedrijf verplicht bent om energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden te nemen.

Minister Wiebes van Klimaat en de deelnemers aan het Energieakkoord werken aan maatregelen om de naleving van de wet uit 1993 te verbeteren. Dat doen ze omdat de energiebesparing van bedrijven achterblijft bij de doelstellingen uit het Energieakkoord. Ze willen dat er meer duurzaam gehandeld wordt in het bedrijfsleven.

Duurzaam advies WM3
Maak duurzaamheid prioriteit

Isolatie en de overgang naar ledverlichting zijn de meest voorkomende maatregelen die bedrijven moeten nemen. Niet alleen liet de handhaving door gemeenten en provincies de afgelopen jaren te wensen over, veel bedrijven weten ook niet van het bestaan van de Wet milieubeheer af.

Laat duurzaamheid niet op z’n beloop. Het is onvermijdelijk dat vroeg of laat ook jij iets met verduurzamen moet. Laat je daarom nu alvast goed adviseren. Neen direct contact met ons op!