Wek zelf je eigen energie op

Duurzame energie of groene energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.

Er zijn verschillende manieren waarop je zelf duurzame energie kunt opwekken, bijvoorbeeld uit zon, wind, water, aardwarmte, of biomassa. De meest eenvoudige manier om zelf duurzame energie op te wekken is door middel van zonnepanelen. Dit omdat ze relatief goedkoop zijn en daardoor snel terugverdient kunnen worden.

Windmolens kunnen een goed alternatief zijn met voldoende wind

Naast zonnepanelen zijn er ook andere manieren om zelf duurzame energie op te wekken. Bijvoorbeeld met een speciale kleine windmolen. Deze windmolens geven echter pas milieuwinst als ze meer uitstoot voorkomen dan er bij de bouw van de molen ontstaat. Onderzoek laat zien dat alleen op locaties waar het voldoende waait, de kleine molens meer energie leveren dan ze hebben gekost. Bij kleine windmolens is dat een windsterkte van 5,5 m/s. (Voor de grote windmolens op zee en langs snelwegen geldt dat niet). Op het kaartje hieronder zie je dat deze snelheden voornamelijk langs de kust gehaald worden.

zelf duurzame energie opwekken

Qua prijs zijn de kleine windmolens niet zo gunstig. Zelfs bij optimale elektriciteitsopbrengst verdient de investering zich niet terug binnen de technische levensduur. De aanschaf van een kleine windmolen is daarom niet aantrekkelijk om vanuit economisch perspectief te doen. Uiteraard wel vanuit milieuoverwegingen.

Bodem en aardwarmte

Andere manieren om energie op te wekken zijn bijvoorbeeld aard en bodemwarmte. De warmte in dieper gelegen aardlagen (minimaal 500 meter diep) en het koude grondwater kan worden gebruikt om ruimtes duurzaam te verwarmen of te koelen. Daarvoor moet je dus wel een zeer diepe pomp laten aanleggen. Om aardwarmte te winnen, heb je dan ook een vergunning nodig van het ministerie van Economische Zaken. Aardwarmte is in Nederland door de bodemsamenstelling erg moeilijk bereikbaar en daardoor kost het meer dan het oplevert.

Een beter alternatief is bodemwarmte. Daarmee maak je gebruik van de warmte die door de zon in de bovenste aardlagen is opgeslagen, en van de warmte in het grondwater. Om bodemwarmte te benutten, wordt met een warmtepomp warmte onttrokken uit de bovenste aardlagen (maximaal 500 meter). Wil je meer weten over een warmtepomp? Klik hier

Biomassa

Als laatste bestaat nog de mogelijkheid om groene energie op te wekken via biomassa. Daarvoor heb je biologisch afbreekbaar materiaal nodig zoals hout, mest, gft of snoeiafval. In de centrale wordt het afval verbrand, vergist of vergast. Dit levert warmte in de vorm van groen gas of elektriciteit. De terugverdientijd van een biomassacentrale is gemiddeld 5 tot 10 jaar.

Wel zijn er enkele kanttekeningen over hoe duurzaam een biomassacentrale echt is. Bij het verbranden van biologisch materiaal komt er  CO2 vrij, zelfs meer dan bij de verbranding van kolen het geval is.

Er zijn veel verschillende manieren waarop duurzame energie opgewekt kan worden. Wil je weten wat voor jou geschikte mogelijkheden kunnen zijn om zelf duurzame energie op te wekken? Neem dan contact met ons op.