Het collectief verduurzamen van bedrijventerreinen

WM3 Energy, mede initiatiefnemer van energietransitie-platform ON E Target.

Reeds een aantal jaren ondersteunt WM3 Energy bedrijven, gemeenten en parkmanagers in collectieve verduurzaming van bedrijventerreinen. Samen met TNO en OostNL heeft WM3 Energy in 2016 de stichting Bedrijventerreinen Energie Positief (Bepositief.nl) opgericht. De stichting heeft als doel om 250 bedrijventerreinen te initiëren collectief te verduurzamen.

Initiëren is één. Daadwerkelijk een plan maken en dit ten uitvoer brengen is een tweede. WM3 Energy heeft zich toegelegd op het ontwerpen en realiseren van collectieve verduurzamingsplannen voor bedrijventerreinen. De energietransitie kun je niet alleen, dat doe je samen. Om de energietransitie voor bedrijven te kunnen realiseren hebben WM3 Energy en 4YEF (Four Your Energy Freedom) het initiatief genomen voor de oprichting van het Energietransitie-platform On E Target. Binnen dit platform werken diverse bedrijven en instellingen samen om de energietransitie op bedrijventerreinen te realiseren.

Interesse? Klik hier voor een kijkje op de website van ON E Target.


Video: