Verduurzamen van plan tot uitvoering

Als ondernemer wil je vooral tijd (en geld) investeren in je bedrijf. Je hoort om je heen steeds meer over verduurzamen en minder energie verbruiken en je weet dat je hier een keer iets mee moet. Misschien heb je kinderen en denk je aan hun toekomst? Verduurzamen is voor jou misschien niet het allerbelangrijkste op je lijstje. Daarom zoek jij een partij die je volledig kan ontzorgen.

WM3 is een verduurzamingsrealisatiebureau. Wij houden ons dagelijks bezig met het verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen in het mkb. We vinden het belangrijk om zowel goed advies te geven, als het realiseren van de verduurzaming. Wij adviseren bedrijven en bedrijventerrein en maken de best haalbare opties inzichtelijk. Wanneer we het erover eens zijn begeleiden wij de uitvoering en zorgen dat jij zo snel mogelijk minder energie verbruikt. Want met alleen goed advies verduurzaam je nog niks.

Goed advies is het halve werk

We beginnen met een nulmeting om de huidige stand van zaken vast te stellen. We hanteren daarbij de Trias Energetica. Deze theorie gaat uit van de volgende drie punten:

Beperk het energieverbruik zoveel mogelijk;

Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen;

Gebruik eindige energiebronnen zo efficiënt mogelijk.

Deze punten werken we uit waarbij we berekenen wat het gaat kosten en hoeveel het je gaat besparen. Ook de terugverdientijd nemen we mee. Geen dik, 100 pagina’s tellend rapport, maar een concreet advies van een paar kantjes.

We beperken ons niet tot advies maar voeren ook uit