Contract ondertekening batterij met slimme sturing On E Target

Energietransitie doe je niet alleen, die doe je samen!

Op 8 maart j.l. heeft On E Target in samenwerking met Stedin en ondernemers van bedrijventerrein Slabbecoornpolder en Welgelegen Tholen een contract getekend voor de inzet van flexibel elektriciteitsvermogen ten behoeven van een batterij met slimme sturing. Deze samenwerking is een enorme stap om netcongestie te reduceren en extra ruimte te creëren op het lokale elektriciteitsnet.

Bekijk de beelden hier!

WM3 Energy te gast bij Studio Oost NL

Recentelijk was directeur van WM3 Energy Peter van Tuijl te gast bij Studio Oost NL om inzicht te geven in de verduurzaming van bedrijventerreinen. In de eerste aflevering van Studio Oost NL wordt ingezoomd op de energietransitie en dan met name de uitdagingen die er liggen voor het elektriciteitsnet van de toekomst, vanuit de kracht van Oost-Nederland.
Bekijk de beelden hieronder!

De Gelderlander op bezoek bij WM3 Energy

Ook De Gelderlander heeft onze unieke en vooruitstrevende aanpak opgemerkt. Onlangs is de redactie dan ook bij ons op bezoek geweest. Lees hieronder het krantenartikel op De Gelderlander!

Bemmels bedrijventerrein Houtakker zet vol in op zonnepanelen: ‘Hier ontsieren ze de omgeving niet’ | Lingewaard | gelderlander.nl

Wil om te verduurzamen onder bedrijven groter dan voor COVID-19 crisis

Uit onderzoek van de ING is gebleken dat ondanks de coronacrisis bedrijven steeds meer investeren in verduurzaming, zelfs meer dan voor de Coronacrisis. Ruim de helft van de 250 bevraagde bedrijven zijn verduurzaming belangrijker gaan vinden tijdens de crisis.

Doordat het onderzoek in twee delen is uitgevoerd (het eerste deel voor de crisis, het tweede deel tijdens de crisis) is er een duidelijk beeld gevormd over de urgentie van verduurzaming onder bedrijven in deze lastige periode. Ondanks de zware tijden, heeft een derde van de bedrijven met 100 tot 250 medewerkers in dienst het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in duurzaamheid. Een grote drijfveer hiervoor is, naast het verbeteren van het milieu, het besparen op kosten. Bedrijven willen daarnaast voorbereid zijn op de toekomst. “Een klimaatcrisis leek altijd ver weg, maar ondernemers hebben nu gevoeld wat de gevolgen kunnen zijn van een crisis”, aldus de ING.

Bedrijven zijn tijdens de Coronacrisis ook meer maatregelen gaan treffen. Zo wordt er steeds meer gerecycled en wordt er bespaard op water en energie. Ondanks dat de meeste bedrijven de investering zelf financieren, nam het aantal subsidie aanvragen wel met 9% toe tussen de eerste en tweede meting. De ING verwacht dat het aantal investeringen in verduurzaming de komende tijd nog meer zal toenemen. “Hoewel bedrijven in bijvoorbeeld de horeca of evenementensector nu veel pijn voelen, zijn er ook bedrijven die na de eerste lockdown heel snel herstelden. Juist zij gaan de komende tijd nog meer willen verduurzamen”.

Verduurzaming komt steeds hoger op de lijst te staan bij ondernemers in deze crisis. Wil je een rapport ontvangen waarin staat op welk gebied jouw bedrijf kan verduurzamen? Neem contact met ons op! Wij helpen je graag en nemen de tijd voor onze klanten om advies op maat te geven.

Het volledige onderzoek is hier terug te vinden

Rendabele businesscase van groot belang voor draagvlak duurzame energie

‘’Het zou helpen als de regering zich realiseert dat draagvlak en kostenbewustzijn vaak samengaan en dat duurzame energie pas slaagt met een rendabele businesscase’’.

WM3 Energy werkt binnen het energietransitie platform On E Target samen met gerenommeerde partijen om bedrijventerreinen collectief te verduurzamen. On E Target ontzorgt de bedrijven op organisatorisch en financieel vlak. Dankzij de vele subsidie- en financieringsmogelijkheden bespaart het bedrijf niet alleen geld, wordt de cashflow van het bedrijf niet aangesproken en wordt er uiteindelijk een hele interessante businesscase opgebouwd.

https://fd.nl/opinie/1363466/zonder-rendabele-businesscase-krijgen-we-nooit-draagvlak-voor-duurzame-energie

 

Nieuwsblad kopt: ‘bedrijven op bedrijventerrein Tholen kunnen energie delen’

Onder aanvoering van het REC Tholen (Renewable Energy Community) worden er op dit moment op de bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en Welgelegen grote stappen gemaakt richting een CO2 neutraal bedrijventerrein. Dit is ook het plaatselijke nieuwsblad de Eendrachtbode niet ontgaan, waarna er een artikel in het nieuwsblad is verschenen. Lees hier het artikel van de Eendrachtbode en neem daarnaast gerust een kijkje op de website van het REC te Tholen.

Het REC streeft naar het verduurzamen van bedrijventerreinen in Tholen door gezamenlijk te investeren in duurzame energieopwekking van deelnemende bedrijven waarbij het gehele bedrijfsterrein tenminste CO2 neutraal en eventueel energiepositief wordt. De Europese doelstellingen voor een klimaatneutraal Europa in 2050 zijn hiervoor een handvat. De Stichting vertegenwoordigt het gezamenlijk belang van de deelnemende bedrijven en treedt op als partner richting adviseurs en andere samenwerkingen door het faciliteren, delen en onder de aandacht brengen van interessante ontwikkelingen.

 

WM3 Energy

SDE+ regeling krijgt extra subsidieronde in maart

De SDE+ subsidieronde van jongstleden november krijgt in maart dit jaar een vervolg, dat meldt minister Wiebes. De subsidieronde loopt van 17 maart tot en met 2 april en kent 3 fases. In totaal is er 2 miljard euro beschikbaar gesteld door de minister.

Identiek
Het RVO meldt dat de voorjaarsronde 2020 qua opzet identiek is aan de najaarsronde in 2019. ‘Projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals geothermie, water, wind, biomassa en zon, kunnen subsidie aanvragen. Voor elektriciteitsproducten blijft het meesturen van een transportindicatie bij de aanvraag verplicht’ aldus het RVO.

Daling basisbedragen
Uit advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft minister Wiebes de basisbedragen en andere subsidieparameters voor de verschillende technieken aangepast. Met name de technieken wind, zon en geothermie zijn sterk gedaald ten opzichte van vorig jaar wat betekent dat de kosteneffectiviteit van deze technieken is toegenomen en dat er minder subsidie nodig is in de bovengenoemde categorieën.

SDE+ wordt SDE++
De voorjaarsronde die begin 2020 van start gaat, is de laatste ronde met het SDE+ concept. Deze regeling treedt nog een laatste keer in werking om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland. De toekomstige SDE++ regeling richt zich niet langer meer op deze duurzame energieproductie en ontwikkeling. De regeling gaat zich namelijk meer op het terugdringen van de  CO2-reductie richten.

Meer weten over de SDE+ voorjaarsronde van 2020? Alle informatie kunt u in onderstaande link vinden. https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/2-miljard-voor-sde-voorjaar-2020

WM3 Energy

Najaarsronde SDE+ subsidie overspoeld met aanvragen

7.251 projecten hebben tijdens de najaarsronde, die liep van 29 oktober tot en met 14 november, SDE+ subsidie aangevraagd voor zon-pv bij het RVO. In totaal is er voor bijna 9,1 miljard euro subsidie aangevraagd, terwijl er een stuk minder (5 miljard) ter beschikking is, aldus Minister Wiebes.

De Rijksdienst Van Ondernemend Nederland heeft inmiddels alle ingediende aanvragen in behandeling genomen. Het streven van het RVO is om binnen de reguliere 13 weken na sluiting van de aanvraagronde uitsluitsel te bieden aan alle aanvragen. De subsidieaanvragen van onder andere zon-pv, windenergie, biomassa gas en waterkracht worden onder meer getoetst op vergunningsvereisten, technische en financiële haalbaarheid.

Meer informatie over de SDE+ subsidieregeling? Kijk op RVO.nl

Terugverdientijd verduurzaming; in de praktijk lager dan wordt gedacht

Afgelopen dinsdag 23 juli in het NOS-journaal: uit het onderzoek in opdracht van het Ministerie Van Binnenlandse Zaken is gebleken dat, om een na oorlogsrijtjeshuis volledig energieneutraal te maken, een gezin gemiddeld 35.000 euro kwijt is. Deze kosten kunnen, voor een gemiddeld gezin in Nederland, in 25 jaar worden terugverdiend. In het onderzoek worden de nieuwste verduurzamingstechnieken toegepast.
Verduurzamen bedrijventerreinen WM3 Energy
WM3 Energy heeft echter aangenamere terugverdientijden. Waar het voor een gemiddeld gezin circa 25 jaar duurt voordat de investering helemaal is terugverdiend, valt het voor bedrijven een stuk gunstiger uit. Wanneer bedrijven zich collectief gaan verduurzamen, kunnen de kosten verder gedrukt worden waardoor de terugverdientijd nog lager wordt. Mocht de klant onverhoopt toch niet beschikken over de benodigde middelen, dan is het mogelijk om de hele investering te financieren. Uiteindelijk zal voor bedrijven, onder andere door het als collectief te gaan verduurzamen en de fiscale voordelen, de terugverdientijd 8 tot 12 jaar bedragen.

Heb je vragen of wil je een rapport ontvangen waarin staat op welk gebied jouw bedrijf kan verduurzamen? Neem contact met ons op! Wij helpen je graag en nemen de tijd voor onze klanten om advies op maat te geven.

Verduurzamen van je bedrijfspand, dit zijn de voordelen:

Als ondernemer is het erg interessant om te kijken naar fiscale aftrekposten en subsidies om jouw bedrijfspand te verduurzamen. Door de fiscale aftrekposten betaal je minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen, terwijl je bij subsidie daadwerkelijk geld op de rekening krijgt. Maar welke voordelen zijn er nou eigenlijk voor bedrijven? Wij zetten ze hieronder voor je op een rijtje.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Je kunt in aanmerking komen voor deze regeling wanneer je in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen waarin je investeert moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt vast aan het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Hoe hoog het bedrag is dat je terug krijg, is hier terug te vinden.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
De aftrek is 45% als je in 2019 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Energielijst. Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel. Het totale maximuminvesteringsbedrag is € 122.000.000.
Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek is niet mogelijk. Je moet jouw investering vooraf melden bij het RVO.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
De overheid zet deze subsidie in om ondernemers te stimuleren om te investeren in duurzaamheid. Als je jouw bedrijfspand gaat verduurzamen met de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of palletkachel kan dit je een mooie tegemoetkoming opleveren. De exacte hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type apparaat waarin je investeert, maar als het apparaat in aanmerking komt, bedraagt de subsidie vaak enkele duizenden euro’s.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE +)
Zodra je als ondernemer meer duurzame energie gaat produceren dan je zelf gebruikt, kom je in aanmerking voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze rijkssubsidie vergoedt het prijsverschil tussen grijze en groene energie, zodat jij je duurzaam geproduceerde groene stroom op de gewone energiemarkt kwijt kunt. Alle voorwaarden en het aanvragen van SDE+ kun je hier vinden.

Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL) & Milieu Investeringsaftrek (MIA)
Met de VAMIL kun je een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven verminder je de fiscale winst en betaal je minder belasting in dat jaar. Dit biedt een rente- en liquiditeitsvoordeel.

De milieu-investeringsaftrek biedt de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Je kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Voorwaarden voor deze twee fiscale aftrekposten zijn:
• Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst
• Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
• De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
• Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
• Je kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.