Zonnepanelen WM3

Subsidieregeling met 3 jaar verlengd

Erg goed nieuws voor eigenaren van zonnepanelen! Door het verlengen van de subsidieregeling kunnen zij nog tot en met 2023 de stroom, die ze zelf opwekken en terugleveren aan het elektriciteitsnet, volledig aftrekken van hun eigen energieverbruik zonder dat over dat deel energiebelasting wordt betaald.

Langer profiteren
In het regeerakkoord was nog bepaald dat de zogeheten salderingsregeling vanaf 2020 zou worden afgebouwd. Dit gebeurt nu dus drie jaar later. Particulieren en MKB-bedrijven die al zonnepanelen op het dak hebben liggen, of nog gaan leggen, profiteren hierdoor langer van korting op de energierekening. Volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) betekent dit dat de investering in zonnepanelen die tot en met deze kabinetsperiode wordt gedaan in gemiddeld zeven jaar kan worden terugverdiend. Zo schrijft het AD.

WM3 Energy is gespecialiseerd in het verduurzamen van MKB-bedrijven middels o.a. zonnepanelen. Neem voor meer informatie contact met ons op!

Wel zorgen over het klimaat, gedrag aanpassen echter moeilijker dan gedacht

In je auto stappen richting het werk, op vakantie met het vliegtuig, een lekker stukje vlees eten in een mooi restaurant of lekker lang onder een warme douche staan. Allemaal dingen die de gemiddelde mens vaak doet. Dit is echter niet de manier om het klimaat te verbeteren….

Uit onderzoek van het I&O Research in opdracht van het Binnenlands Bestuur is gebleken dat mensen die het kunnen betalen om duurzamer te leven, vaak juist minder klimaatbewust bezig zijn. Peter Kanne van het I&O Research zegt hier over: ‘’mensen die het eigenlijk goed snappen, zich erover uitlaten en het kunnen betalen, zijn het minst duurzaam’’. De groep met een wat dikkere portemonnee produceert een grote co2 uitstoot. Zij wonen vaak groter waardoor ze meer gas en elektriciteit verbruiken, rijden vaker een grotere auto, vliegen vaker en eten meer vlees.

Ook de zogenaamde langdouchers zijn natuurlijk niet echt klimaatbewust bezig. Uit het onderzoek waar ruim 2500 mensen aan mee deden is gebleken dat voornamelijk de wat jongere generatie het fijn vind om wat langer onder de douche te staan (gemiddeld 10 minuten per douchebuurt). Uiteindelijk weten de mensen heel goed wat er moet gebeuren om het klimaat te verbeteren, maar de fiets pakken naar het werk blijkt toch iets lastiger dan gedacht.

Geld Besparen

Klimaatdebat; hoezo verduurzamen duur?! Verduurzamen is besparen!

Onlangs noemde Klaas Dijkhof D66 fractievoorzitter Rob Jetten nog een ‘’klimaatdrammer’’, begon Wilders over het vlieggedrag van Jetten en debatteerde de tweede kamer over wel of geen co2 belasting voor bedrijven. Kortom er wordt veel gespeculeerd en nog te weinig actie ondernomen!

Foto: ANP

Omdat het klimaatakkoord nog een concept is, lijken de ruzies in de tweede kamer een beetje gesust te zijn. Dit heeft te maken met de doelstellingen die zijn gesteld. O.a. om in 2030 49% van de co2 uitstoot te reduceren. Deze doelen moeten namelijk eerst doorgerekend worden. Deze doorrekeningen liggen voorlopig nog bij het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. De verwachting is dat zij op 13 maart 2019 met hun resultaten komen voor het terugdringen van de co2 uitstoot.

De tweede kamer is dus aan het wachten op doorrekeningen, terwijl WM3 berekend heeft dat het collectief verduurzamen van een bedrijventerrein geld bespaart in plaats van dat het extra geld kost!
WM3 energy geeft niet alleen advies in het verduurzamen van individuele bedrijven, maar is vooral specialist in het collectief verduurzamen van bedrijventerreinen.
Kortom WM3 geeft niet alleen het beste advies maar voegt ook daadwerkelijk de daad bij het woord! I.p.v. van elkaar in de haren te vliegen zoals in de tweede kamer…

Meer lezen over het klimaat en verduurzaming? Volg ons op onze website, Facebook of LinkedIn pagina!

 

Bronnen:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/05/de-rust-is-terug-in-de-coalitie-voor-nu-a3653047

https://nos.nl/artikel/2270696-rutte-we-hebben-31-jaar-de-tijd-voor-de-energie-en-klimaattransitie.html

https://nos.nl/artikel/2270673-tweede-kamer-debatteert-over-klimaatakkoord-maar-veel-is-nog-onzeker.html

Duurzaam bedrijventerrein

Is mijn bedrijf energie-auditplichtig?

20% minder energieverbruik in 2020. Dit is het voornemen dat het Europese parlement heeft genomen in 2012. Per 2015 gelden er een aantal verplichtingen, een daarvan is artikel 8, 4de lid van het Europese energie efficiëntie richtlijn: de energie-audit. Wat houden deze maatregelen in? En ben jij auditplichtig? Om te bepalen of je bedrijf auditplichtig is, zijn er drie categorieën waar je bedrijf onder kan vallen.

Kleinverbruikers
Deze groep verbruikt per kalenderjaar minder dan 50.000 kWh aan elektriciteit en 25.000 m3aardgasequivalenten aan brandstoffen (Activiteitenbesluit, artikel 2.15). Kleinverbruikers hebben geen plicht om energiebesparende maatregelen te nemen.

Middelgrote verbruikers
Verbruiken meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen. Zij moeten dan voldoen aan de energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit. Stappenplan auditplichtOok ligt het eraan in welke branche het bedrijf opereert. Valt het bedrijf bijvoorbeeld onder de agrarische sector? Dan treft het al andere maatregelen dan wanneer de onderneming zich in het onderwijs bevind. Op de website van Rijkswaterstaat staan de sectoren en de maatregelen overzichtelijk beschreven.

Grootverbruikers
Deze bedrijven verbruiken meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of 75.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen. Wanneer niet alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar zijn doorgevoerd, is er niet voldaan aan de energiebesparingsverplichting. Er wordt dan overwogen of het bedrijf een besparingsonderzoek moet uitvoeren na aanleiding van een bezoek van de gemeente aan het bedrijf.

Uitzonderingen
Indien een bedrijf een recente energiescan heeft uitgevoerd en een lijst met besparingsmogelijkheden heeft, minder dan 4 jaar geleden een onderzoek heeft uitgevoerd over het besparingspotentieel en deze ook heeft doorgevoerd of een planning heeft om dat te doen, is het bedrijf niet audit-plichtig.
Verder zijn er ook nog uitzonderingen op de plicht van het treffen van energiebesparende maatregelen. O.a. de ETS en de MJA-bedrijven zijn niet verplicht om een energie-audit uit te voeren.

Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van jouw energie-audit voor 1 juli 2019.
Het rapport moet dan bij het bevoegd gezag zijn ingediend. Na het eerste rapport geldt dat er om de vier jaar een nieuw rapport moet worden ingediend. Dit staat In het toekomstige artikel 2.15, tweede lid, van het Activiteitenbesluit. De EED energie-auditplichtige-ondernemingen hebben een iets langere inlever termijn. Zij moeten op zijn laatst 5 december 2019 een rapport bij het bevoegd gezag hebben ingediend.

Heb je nog vragen of wil je een rapport hebben op welk gebied jouw bedrijf kan verduurzamen? Neem dan contact met ons op! Wij helpen je graag en hebben altijd het beste advies!

 

Bronnen:
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/beoordeling-e16/inleiding/

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/handreiking-erkende/overzicht/

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/07/Schematisch%20stappenplan%20auditplicht.pdf

https://www.ensoc.nl/nieuwsarchief/branchenieuws/bedrijven-moeten-energiebesparing-melden-voor-juli-2019/

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=HR

Perfecte maatregel om 2018 mee te beginnen!

Vier op de vijf mkb-ondernemingen in Nederland is bewust bezig met energiebesparing. Dat is goed nieuws! Helaas blijkt echter uit onderzoek dat er toch nog een heleboel onduidelijkheden zijn rondom verduurzamen.

Lees meer

Help Nederland wereldkampioen energietransitie worden

Volgens Premier Rutte kan het. Maar dan moeten we niet te veel ouwehoeren, en de handen uit de mouwen steken!

Lees meer

Drie tips voor de komkommertijd

Het is weer komkommertijd. De Tweede Kamer heeft reces. De bouwvak begint over 2 weken. Oftewel, de grootste drukte is voorbij. Wij geven vandaag  3 tips om deze tijd goed te besteden.

Lees meer

Win-win: Duurzaam én financieel rendement

Het Financieel Dagblad schreef op de voorpagina: “Onder druk van de deelnemers willen pensioenfondsen steeds groener en duurzamer beleggen. Maar wat is eigenlijk duurzaam, en gaan geld verdienen en de wereld verbeteren wel samen?”

Lees meer

Drie voordelen van een warmtepomp

Je hoort het steeds vaker: “En een warmtepomp dan?” Maar wat is er precies zo interessant aan een warmtepompsysteem? In dit artikel geven we je drie redenen waarom het interessant kan zijn voor jouw gebouw.

Lees meer

groene wereld

#Ondernemersgaanvoorduurzaam

Wat is jouw verhaal?

Vorige week in De Wereld Draait Door: de voorzitters van de tien politieke jongerenorganisaties hebben een manifest opgesteld en ondertekend voor een duurzamer Nederland. Het initiatief hiervoor kwam van Jan Terlouw, die de jongeren bij hem thuis uitnodigde om het samen op te stellen. In het stuk staan vijf punten die volgens de ondertekenaars moeten worden opgenomen in het nieuwe regeerakkoord. De eerste drie maatregelen in het manifest zijn gericht op het milieu. Zo willen de jongeren dat Nederland gaat behoren tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid.

Lees meer