Als ondernemer komt er veel op je af. Waar moet je aandacht aan besteden? Wat moet je vooral negeren? Duurzaamheid komt steeds meer voorbij binnen een bedrijf. In welke categorie moeten we dit plaatsen? Is het een onderwerp waar een ondernemer iets mee kan of zelfs moet? In deze blog geven wij 5 redenen waarom duurzaamheid je aandacht verdient.

waarom verduurzamen je aandacht verdient

Kostenbesparing
Energie is in de meeste bedrijven een vaste kostenpost die alleen af en toe wat wordt aangepast als je een aantrekkelijk contract afsluit met een energieleverancier. Door aan de slag te gaan met verduurzaming kun je de kosten nu eens echt verlagen. Dat begint met de vele mogelijkheden  om energie te besparen (ledverlichting bijvoorbeeld). Als je minder energie verbruikt bekijken we ook hoe we de resterende energiebehoefte duurzaam kunnen opwekken. Op jouw eigen dak of met collectieve maatregelen zoals een windmolen. Het resultaat is een pakket aan maatregelen die ervoor zorgen dat je volledig duurzaam bent. Dat is goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee.

Prettige werkomgeving
Een duurzaam gebouw zorgt voor een prettige werkomgeving. Zo kijken we bijvoorbeeld bij de installatie van ledverlichting naar een juiste lichtsterkte die gelijk staat aan daglicht en daarmee een gunstig effect heeft op de productiviteit van medewerkers. We kijken naar een optimale afstelling van de verwarming (differentiatie per ruimte bijvoorbeeld) en een goede isolatie. Dat zorgt voor een behaaglijk en stabiel binnenmilieu en bespaart energie.

Groene uitstraling
Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht en dat betekent dat ook de omgeving van bedrijven hierop reageert. Men kijkt wat een bedrijf doet op het vlak van duurzaamheid voordat men zaken doet.

Voldoen aan regelgeving
Vanaf 2023 is er in Nederland geen enkel kantoor meer met een energielabel slechter dan label C. Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden. Daarnaast moeten bedrijven maatregelen voor energiebesparing die binnen vijf jaar terug verdiend kunnen worden verplicht treffen. Regelgeving rondom verduurzaming neemt naar verwachting alleen maar toe. Wees het voor en ga zelf aan de slag met verduurzaming.

Klaar zijn voor de toekomst
Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en de uitstoot van broeikasgas (CO2) vormt een steeds groter risico voor het milieu. Als bedrijf kun je anticiperen op deze ontwikkeling door er voor te zorgen dat je bedrijf klaar is voor de toekomst. We helpen je graag bij het verduurzamen van jouw (indien nodig). Zo ontzorgen wij als verduurzamingsrealisatiebureau jou als ondernemer en realiseren we samen een betere wereld. Vragen?

Benieuwd hoe wij jou verder kunnen helpen? Neem gerust contact op via onderstaand formulier.

Stuur ons een mail

Contactformulier

De Houtakker 51

6681 CW Bemmel