Verplichte Energie-audit voor bedrijven

In 2012 stelde de Europese Commissie de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De bedoeling van deze richtlijn is het Europeesch energieverbruik te verminderen met 20% in 2020. De EED-regeling moet bijdragen aan een verminderde uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen. Een van de verplichtingen houdt in dat grotere ondernemingen verplicht zijn een energie-audit uit te voeren.