Berichten

subsidie op zonnepanelen

Langer profiteren van subsidie op zonnepanelen

De terugleversubsidie die de salderingsregeling moet vervangen, blijkt complexer dan gedacht.
Dit meld VVD minister Wiebes van economische zaken en klimaat 28 januari jl. Kleinverbruikers (aansluiting met een grootte van maximaal 3×80 Ampère) kunnen hierdoor nog een jaar extra profiteren van de salderingsregeling.

Momenteel mag de energie die je door middel van zonnepanelen hebt opgewekt aan het eind van het jaar worden afgetrokken van de jaarrekening. Dit word ook wel salderen genoemd. De salderingsregeling heeft tot gevolg dat wanneer de belasting stijgt de subsidie mee stijgt. Dit wil men wijzigen daar dit leidt tot zeer korte terugverdientijden waar de overheid middels de nieuwe terugleversubsidie wil sturen op een terugverdientijd van zeven jaar.

Voorlopig blijft de salderingsregeling echter van toepassing. Het afschaffen van deze regeling en het toepassen van de terugleveringsregeling is uitgesteld tot 2021. Minister Wiebes heeft aangekondigd uiterlijk 31 maart 2019 met een uitgewerkt alternatief voor de salderingsregeling te komen.

Meer willen weten over zonnepanelen? Bezoek onze website  of neem contact met ons op, wij helpen u graag!

Energie-audit

Wet Milieubeheer verplicht bedrijven al meer dan twintig jaar om te verduurzamen

Uitstel is geen afstel voor Energie-audit. Nederland verplicht grote bedrijven die buiten de MJA en MEE convenanten vallen, om onderzoek te doen naar opties om op korte termijn energie te besparen. De meeste bedrijven hebben echter uitstel aangevraagd voor deze verplichting. Maar uitstel betekent geen afstel, de verplichting blijft.

Lees meer