Artikelen door Kyro Geurts

Energiebelasting daalt tot en met 2026

‘’De energiebelasting op gas gaat tot en met 2026 in totaal met 10 cent per m3 omhoog, terwijl die op elektriciteit juist met 5 cent per kWh wordt verlaagd’’, aldus de NOS. Dat maakt het kabinet aankomende vrijdag bekend. Het idee achter dit klimaatakkoord is dat vooral de laagste inkomensgroepen hiervan gaan profiteren, maar de […]

Collectieve verduurzaming bedrijventerrein Schiebroek Rotterdam van start!

Dinsdag 14 mei was het dan zo ver, de eerste zonnepanelen werden onder begeleiding van WM3 gelegd op vijf van de zeven aangemelde bedrijven. Onder toeziend oog van onder andere het bestuur van de Vereniging Bedrijven Schiebroek (VBS), Gemeente Rotterdam, , Stichting BIZ schiebroek (SBS), Provincie Zuid Holland en Milieudienst DCMR werden de eerste stappen […]

Algemene Rekenkamer geeft geldstromen duurzame energie vrij

De Algemene Rekenkamer heeft afgelopen woensdag de geldstromen voor duurzame energie in kaart gebracht. Zij hebben onder andere geconstateerd dat de minister van Economische zaken en Klimaat stelselmatig de uitgaven voor productie van duurzame energie te hoog in schat. Daardoor is er de afgelopen vijf jaar €2,5 miljard blijven liggen. Toename onuitgegeven subsidiegeld Het subsidiegeld […]

Subsidieregeling met 3 jaar verlengd

Erg goed nieuws voor eigenaren van zonnepanelen! Door het verlengen van de subsidieregeling kunnen zij nog tot en met 2023 de stroom, die ze zelf opwekken en terugleveren aan het elektriciteitsnet, volledig aftrekken van hun eigen energieverbruik zonder dat over dat deel energiebelasting wordt betaald. Langer profiteren In het regeerakkoord was nog bepaald dat de […]

Twee daagse training: Een energiepositief bedrijventerrein

Training stelt ondernemersverenigingen in staat bedrijventerreinen te verduurzamen Jaarlijks wordt op bedrijventerreinen 170 PJ energie verbruikt, 6% van het totale Nederlandse energieverbruik. Hiervan kan zeker 30 tot 40 % worden bespaard. Ook zijn er op bedrijventerreinen veel mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie door bijvoorbeeld windmolens, zonnepanelen of biomassa. Aan het potentieel ligt het […]

Update verduurzamen bedrijventerreinen

De afgelopen drie donderdagen heeft WM3 Energy haalbaarheidsstudies gepresenteerd aan een drietal bedrijventerreinen. Aan de hand van de gegevens die zijn verzameld bij de geïnventariseerde bedrijven zijn er rapporten uitgewerkt waarin gekeken is naar de mogelijkheden om de betreffende bedrijven collectief te verduurzamen. Hierin speelt de SDE subsidie op zonnepanelen een belangrijke rol om tot […]

Bedrijven gaan meer betalen aan kosten terugbrengen co2 uitstoot

Het kabinet heeft gister bekend gemaakt dat de burger een derde van de energiebelasting op zich gaat nemen om de klimaatplannen te halen, de bedrijven twee derde. Voorheen was dit nog fifty- fifty. Vanaf 2020 kunnen huishoudens een verlaging verwachten van de kosten. Bedrijven daarentegen krijgen volgens premier Rutte een ‘’verstandige’’ co2 heffing. Die zogenaamde […]